subject
Araling Panlipunan, 21.04.2021 06:20 jemuelpogi

Gawain sa Pagkatuto Bilang 4 Panuto: Piliin ang letra ng tamang sagot sa bawat bilang. Isulat ang sagot sa
sagutang papel.

1. Ito ang ahensiyang naatasan na mangasiwa sa mga gawaing
pangkalusugan.
a. DPWH b. DOH c. DepEd d. NTC
2. Itinatag ito upang magkaroon ng seguro (insurance) ang lahat ng
mamamayan at mapagkalooban ng serbisyong pangkalusugan.
a. PhilHealth b. DOH c. DepEd
d. NTC
3. Nilalayon ng programang ito na magkaroon ang mga mag-aaral ng lubos
at tuloy-tuloy na pagkatuto ng mga batayang kasanayan.
a. ALS b. IPEd
c. K to 12 d. TESDA

4. Ito ay programa ng pamahalaan para sa mahuhusay na mag-aaral ngunit walang sapat na panustos sa pag-aaral.

a. OSY
b. K to 12
c. IPEd
d. Iskolarship

5. Ito ang ahensiyang namamahala para sa mga programang pangedukasyon.

a. DepEd b. DOH
c. DPWH d. DILG​

ansver
Answers: 2

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 18:28
Sino ba ang namumuno ng royal audiencia?
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 14.11.2019 15:29
Bakit sinakop ng france ang mga lupain sa carribean?
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 14.11.2019 17:28
Paano itrato ang mga matatanda sa timog asya? ​
Answers: 3
question
Araling Panlipunan, 14.11.2019 17:29
Taon kung kailan inilunsad ang pay atake sa mga pangkat etniko sa myanmar​
Answers: 2
You know the right answer?
Gawain sa Pagkatuto Bilang 4 Panuto: Piliin ang letra ng tamang sagot sa bawat bilang. Isulat ang...
Questions
question
Technology and Home Economics, 28.02.2021 05:55
question
Filipino, 28.02.2021 05:55
question
Araling Panlipunan, 28.02.2021 05:55
question
English, 28.02.2021 05:55
question
English, 28.02.2021 05:55
question
Araling Panlipunan, 28.02.2021 05:55
question
Science, 28.02.2021 05:55
question
Math, 28.02.2021 05:55