subject

Grace wants to frame a square picture which has an area of 950 square inches 1. How long is each side of the picture?

2. She has another square picture with an area of 1200 square inches. How long is each side of this picture?

ansver
Answers: 3

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 21:29
Reaksyon tungkol sa pagpapatupad ng sapilitang paggawa
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 23:28
Ano anong uri ng panlipunan mayroon ang piyudalismo
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 14.11.2019 15:23
Ayon sa alam mo sa kasaysayan sino ang gumawa ng kwento tungkol sa atin tayo ba o ibang tao
Answers: 1
question
Araling Panlipunan, 14.11.2019 15:23
Tawag sa proseso ng pagkalat ng isang kultural na kaugalian, materyal na bagay, ideya, pag uugali mula sa isang lipunan patungo sa iba ?
Answers: 1
You know the right answer?
Grace wants to frame a square picture which has an area of 950 square inches 1. How long is each si...
Questions
question
Araling Panlipunan, 18.02.2021 10:55
question
Araling Panlipunan, 18.02.2021 10:55
question
Technology and Home Economics, 18.02.2021 10:55
question
Araling Panlipunan, 18.02.2021 10:55
question
Science, 18.02.2021 10:55
question
Araling Panlipunan, 18.02.2021 10:55
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 18.02.2021 10:55
question
Math, 18.02.2021 10:55