subject
Araling Panlipunan, 01.11.2020 09:15 09389706948

SUBUKIN MO PANUTO: Isulat ang titik ng tamang sagot.
1. Siya ang inihalal na Pangulo ng Rebolusyonaryong Pamahalaan.
a. Pedro Paterno
C. Andres Bonifacio
b. Jose Rizal
d. Emilio Aguinaldo
2. Siya ang nagpalabas ng Acta de Tejeros
a. Jose Rizal
c. Andres Bonifacio
b. Emilio Jacinto
d. Emilio Aguinaldo
3. Siya ang kapatid ni Andres Bonifacio na kasama niyang pinarusahan ng kamatayan.
a. Ciriaco
c. Procopio
b. Troadio
d. Espiridiona
4. Siya ang tumutol sa pagiging Direktor Interyor ni Andres Bonifacio.
a. Mariano Trias
c. Teodoro Patino
b. Daniel Tirona
d. Emilio Aguinaldo
5. Lugar sa Cavite kung saan pinatay ang magkapatid na Bonifacio
a. Imus
c. Maragondon
b. Kawit
d. General Trias
6. Araw kung kailan namatay ang magkapatid na Bonifacio.
a. Marso 22, 1897
c. Mayo 10, 1897
b. Agosto 19, 1896
d. Agosto 23, 1897
7. Noong
a. Marso 22, 1897
b. Agosto 19, 1896
naganap ang Kumbensyon sa Tejeros
c. Mayo 10, 1897
d. Agosto 23, 1897
8. Pangalawang pangulo ng Rebolusyonaryong Pamahalaan
a. Mariano Trias
c. Teodoro Patino
b. Daniel Tirona
d. Emilio Aguinaldo

ansver
Answers: 2

Another question on Araling Panlipunan

question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 17:29
Ano anng pang imprastraktura at hindi pangimprastaktura
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 17:29
Mambabatas na may akda ng bats para sa pagbibigay ng kasarinlan sa pilipinas sa oras na magkamit ito ng isang matatag na pamahalaan
Answers: 3
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 19:29
Bakit itinuturing ang panahon ng pamumuno ni octavian bilang panahon ng tugatog ng kapangyarihan ng imperyong romano​
Answers: 2
question
Araling Panlipunan, 28.10.2019 21:29
Sa iyong palagay magiging makapangyarihan kaya ang mga romano at maitatag ang kanilang imperyo kung hindi sila nagsulong ng mga digmaan
Answers: 1
You know the right answer?
SUBUKIN MO PANUTO: Isulat ang titik ng tamang sagot.
1. Siya ang inihalal na Pangulo ng Rebolu...
Questions
question
English, 29.06.2021 14:55
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 29.06.2021 14:55
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 29.06.2021 14:55
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 29.06.2021 14:55
question
Music, 29.06.2021 14:55
question
English, 29.06.2021 14:55