subject
Economics, 01.05.2022 08:15 JUMAIRAHtheOTAKU

What are the different kinds of newspaper?

ansver
Answers: 1

Answers

ansver
Answer from: Quest

Subject Economics

The correct answer among the above given choices is letter a. Posting is the term defined as the process of transferring balances from Journals to the General Ledger.

Steps in Accounting CycleIdentify transactionsRecord transactions in a journalPostingUnadjusted trial journal entriesGenerating Financial statementsClosing the booksPosting

-this is the 3rd step in the accounting cycle. The process of posting to the ledger is the classifying phase of accounting. After a transaction is recorded in the journal, this transaction should be posted to an account in the general ledger.

For related topic about ''Differentiate the general journal from the special journals''

Code: 11.11.3.9.

ansver
Answer from: Quest

ayos yan pobs wEh

Explanation:

ansver
Answer from: Quest

Garlic presser

Explanation:

Garlic press, it is the tool when pulping a garlic

ansver
Answer from: Quest

Dapat may confidence ka na ibahagi ang iyong produkto at dapat marunong ka mag sales talk o ma-ngombinse na mga customer na dapat nilang bilhin ang iyong mga produkto .

Another question on Economics

question
Economics, 28.10.2019 22:28
Where would a debit posted to accounts payable in the general ledger comefrom? a. purchases journalb. cash disbursements journalc. cash receipts journald. sales journal
Answers: 3
question
Economics, 19.11.2019 21:28
Ano ang ginaganpanan ng pamahalaan sa modelo ng ekonomiya
Answers: 2
question
Economics, 23.11.2019 20:28
What is an investment in relation to finance? ​
Answers: 1
question
Economics, 28.11.2019 01:28
Paano ka makapag-aambag bilang mabuting mamamayan nito?
Answers: 2
You know the right answer?
What are the different kinds of newspaper?...
Questions
question
Math, 22.10.2021 03:55
question
Science, 22.10.2021 03:55
question
Edukasyon sa Pagpapakatao, 22.10.2021 03:55
question
World Languages, 22.10.2021 03:55
question
Physical Education, 22.10.2021 03:55