subject
Filipino, 23.11.2022 17:55 rhaineandreirefuerzo

Panuto:basahin muli ang usapan. Nakatala sa bawat bilang ang mga pandiwa. Sa tapt ay isulat ang aspektong naganap, nagaganap, magaganap 1.nakita
2.gumawa
3.kinikilala
4.pinangarap
5.naigawa
6.lumilok
7.natupad
8.inirekomenda
9.katatawag
10.bumalik

ansver
Answers: 2

Another question on Filipino

question
Filipino, 28.10.2019 17:29
Gamitin sa pangungusap ang salitang 'kublihan'
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 17:29
Ano-ano ang dapat ikonsidera o bigyang pansin sa pagsulat ng epektibong talumpati
Answers: 1
question
Filipino, 28.10.2019 17:29
A. encircle the letter of the correct answer.1. how is a wriggler similar to a nymph? a. both have wings. c. both can make their own foodb. both are green. d. both are able to move.​
Answers: 3
question
Filipino, 28.10.2019 17:29
How many roblox items were obtained by players in 2018?
Answers: 1
You know the right answer?
Panuto:basahin muli ang usapan. Nakatala sa bawat bilang ang mga pandiwa. Sa tapt ay isulat ang aspe...
Questions
question
English, 15.12.2021 04:15
question
Filipino, 15.12.2021 04:15
question
English, 15.12.2021 04:15