subject
Math, 20.06.2021 09:15 jbaningzzz

Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Ibigay ang angkop na yunit sa sumusunod na mga sitwasyon.
1) Ang yunit na angkop para kunin ang area ng kumot ay
?
2) Ang angkop na yunit para masukat ang area ng swimming
pool ay
?
3) Anong angkop na yunit ang gagamitin ni Marjo sa pagsukat
ng area ng hardin?
4) Nais ni Doy na sukatin ang area ng kusina, ano ang angkop
na yunit ang dapat niyang gamitin?

ansver
Answers: 3

Another question on Math

question
Math, 28.10.2019 17:29
Solve for x -intercept (y is 0 what is x? ) 4y-5x=-20​
Answers: 1
question
Math, 28.10.2019 18:28
The garden of paul is 18 ½m wide. find it's perimeter.​
Answers: 1
question
Math, 28.10.2019 18:28
Solve the following equations, and include all your solutions on your paper. 3. x – 4 – 4x = 6x + 9 – 8x
Answers: 1
question
Math, 28.10.2019 19:29
Graphical representation of the relationship between two variables?
Answers: 1
You know the right answer?
Gawain sa Pagkatuto Bilang 2: Ibigay ang angkop na yunit sa sumusunod na mga sitwasyon.
1) Ang...
Questions
question
Math, 31.01.2022 15:55
question
Filipino, 31.01.2022 15:55
question
Filipino, 31.01.2022 15:55
question
English, 31.01.2022 15:55
question
Filipino, 31.01.2022 15:55
question
Filipino, 31.01.2022 15:55
question
Science, 31.01.2022 15:55
question
Araling Panlipunan, 31.01.2022 15:55
question
Health, 31.01.2022 15:55
question
Araling Panlipunan, 31.01.2022 15:55